Over resonantie en trilling


Alles is energie, alles is trilling. Op deze principes berusten er vele vormen van energetisch healingswerk. Ook ons lichaam bestaat uit een samengaan van allerlei trillingen. Zowel ons fysiek lichaam als onze emoties, onze psyche. Het zijn vormen van vibratie die aangepast zijn aan de functie ervan. Ons lichaam is een zelfregulerend geheel. Hierdoor zijn we in staat om, indien we het toelaten, het in een natuurlijke staat van balans en harmonie te laten komen. Door toevoeging van vibraties wordt het mogelijk om processen op gang te zetten die ons helpen ons levenspad op een evenwichtige manier te bewandelen. En dit zowel fysiek, emotioneel als spiritueel. Reeds duizenden jaren maken mensen uit verschillende culturen gebruik van muziek om genezing te bekomen, om lichaam, geest en spirit te helen. Het is echter pas de laatste jaren dat, in het westen, helen en genezen met muziek volledige erkenning krijgt bij het grote publiek.

"Energie volgt de gedachte" is een belangrijk principe waar mee gewerkt wordt bij algemeen healingswerk.

Door je aandacht te richten op je innerlijke zelf, in tegenstelling tot zaken buiten jou, zullen je gedachten de energie daar naar toe sturen.

Door muziek te beluisteren en te ondergaan, wat o.a. bij begeleiden met klankschalen van toepassing is, zal je sneller in contact komen met je diepere en onderbewuste lagen. Op deze manier is er meer energie aanwezig om jezelf van binnen uit te helen.

Studies hebben uitgemaakt dat diepe relaxatie of meditatie het elektromagnetisch veld beïnvloedt. Bij diepe relaxatie is het veld rond ons hoofd in overeenstemming met dat van de aarde. De meting van de resonantie van de aarde bedraagt 7,8 cycli per seconde of 8 Herz (Hz). (Volgens G. Braden zou de Schumann-basisfrequentie, die lange tijd een constante waarde van 7,8 Hz heeft gehad, nu op 13 Hz aangekomen moeten zijn). De frequentie van de hersenen, bij diepe ontspanning, komt hiermee overeen. Hierdoor komt het dat wij een ontspannen gevoel kennen wanneer wij in een natuurlijke omgeving zijn, in het bos, in de bergen of aan zee.

Beluisteren en voelen van muziek met een natuurlijke frequentie werkt harmonisch in op alles en iedereen.

Klankschaalklanken en trillingen bezitten deze natuurlijke frequenties en hierdoor geven zij vlug harmonisatie.

Klankschalen als transformator - stimulator - harmonisator

 

Geluid is bij machte een diepgaande werking uit te oefenen. Zo gaat ons moleculaire systeem sneller trillen, de hogere trillingsfrequenties ontwikkelen vrije ruimte. We maken kans om te harmoniseren en vermijden hierdoor dat negatieve energie opgeslagen wordt.

Klankschalen bezitten de eigenschap dat ze zeer gevoelig zijn voor trillingsgebieden. Door het laten horen van een disharmonische klank geven zij aan wanneer een gebied minder optimaal functioneert. Hierdoor kunnen klanktrillingen naar deze gebieden gestuurd worden om ze om te polen.

Water heeft het vermogen om energetische informatie op te slaan (de Japanse onderzoeker Masuro Emoto geeft de bewijzen hiervan weer in een grondige studie over water). Elke menselijke ervaring zit opgeslagen in het energetische geheugen en is waarneembaar tot in het celgeheugen. Daar water zeer gevoelig is voor trillingen is het duidelijk dat klank dit geheugen zal beïnvloeden.

De grote gebieden waar klankwerk kan gebruikt worden

 

Bij relaxatie.
Bij energetische transformatie en stabilisatie.
Bij psychosomatische integratie van verwerkte traumatische concepten en harmonisatie van het geheel.
Bij de verbinding van het persoonlijke naar het spirituele transpersoonlijke.

 

 

Agenda

 

Infodag Klankschaalinitiatie

wordt later meegedeeld

 

Opleiding Klankhealer

meerjarige opleiding
vanaf oktober 2010