Mogelijkheden van de begeleiding met klankschalen

 

Begeleiding, helen en harmoniseren met klankschalen is nog maar kort een onderdeel van "het helen met muziek".

Deze vorm is via het Oosten tot bij ons gekomen. En het is pas recent dat de kennis ervan op grote schaal ontdekt en benut wordt. Klankschalen brengen door hun merkwaardige samenstelling, zachte, zuivere, ontspannende klanken naar voor die snel inwerken op ons energiesysteem. Ze produceren tegelijkertijd een brede waaier van tonen en zeer doordringende vibraties. Klankhealing met klankschaalvibraties kunnen op verscheidene manieren aangewend worden.

Relaxeren en harmoniseren


Vele kleine en grotere ongemakken zijn te wijten aan het uit balans zijn van ons energiesysteem. Door de grote druk van de dagelijkse beslommeringen ervaren we af en toe een gevoel van moeheid, afnemende kracht, neerslachtigheid, stress…….

Dit zijn allemaal uitingen van disharmonie. Wanneer we hier geen aandacht aan schenken, kunnen zich allerlei klachten aandienen en worden we ziek. Ons lichaam is in staat om zowel de klanken, als de vibraties op een snelle en gerichte manier op te nemen. Klanken komen niet enkel via het gehoor naar binnen maar ook via de huid doordat de vibraties hier op inwerken. Een onderdompeling in een zee van klank laat toe dat de subtiele trillingen beter kunnen doordringen op alle niveaus. Ze brengen ons snel in alfabewustzijn waardoor zowel onze zenuwbanen als ons energiesysteem beroerd worden. Dit veroorzaakt een snelle ontspanning en laat toe dat we op energetisch en op fysiek vlak harmoniseren. Dromen en vergeten herinneringen kunnen snel weer naar de oppervlakte komen. Deze weg helpt doeltreffend om psycho-somatische klachten op te sporen en te harmoniseren.

Helen van energetische complicaties door gebruik te maken van de verscheidenheid aan klanktrilling


De chakra's, die de knooppunten zijn van ons energetisch lichaam, dienen optimaal te functioneren. Hierdoor zullen wij ons in balans voelen en minder snel vatbaar zijn voor ongemakken en ziektes. De klanktrillingen van klankschalen helpen om vibratorische veranderingen teweeg te brengen in ons hele systeem.

Bij bepaalde ongemakken kan een intense begeleiding met deze klankvibraties een regularisatie teweegbrengen waardoor we ons innerlijk evenwicht transformeren en versterken.

Psychosomatische aanpak via klankschaaltrillingen


Heel wat gebeurtenissen uit ons verleden zorgen voor spanningsvelden, aandoeningen, pijn …. Klankschaalklanken maken het mogelijk om herinneringen snel naar boven te laten komen. Door bepaalde methodes is het mogelijk om deze herinneringen te transformeren waardoor de ongemakken verminderen of verdwijnen.

Gebruik van visualiserende beelden, duiden via symbolen


Door hanteren van klankschalen kunnen er snel beelden en/of symbolen naar boven komen. Dit is een speciale manier om informatie uit het onderbewuste naar het bewustzijn te brengen. Aandacht geven aan deze beelden en symbolen kan veel informatie opleveren.

Dromen zijn signalen die door middel van symbolen op ons pad gezet worden om ons ware zelf te leren kennen en hanteren. Deze signalen zijn een open venster naar innerlijke wijsheid.

"Dromen duiden" bestaat uit een hele reeks facetten waarbij inzicht verwerven, blokkades oplossen, transformatie teweegbrengen, een nieuwe richtlijn geven voor de toekomst. Droomwerk blijkt een bruikbare vorm van energieverandering op gang te zetten. Via het transpersoonlijke of spirituele domein wordt het wezen van de mens geklaard.

 

 

Agenda

 

Infodag Klankschaalinitiatie

wordt later meegedeeld

 

Opleiding Klankhealer

meerjarige opleiding
vanaf oktober 2010