´´╗┐ Droomtraining, dromen en symbolen als helend en transformerend middel
 

DROOMTRAINING

Dromen en symbolen als helend middel


De opleiding wordt begeleid door Juultje Tatrai

Droomsymbolen zijn boodschappers naar transformatie

Dromen duiden is een hanteerbare energievorm die veranderingen op gang kan zetten. Via het transpersoonlijke en spirituele domein wordt het wezen van de mens geklaard.

Dromen zijn boodschappen die vanuit ons diepere zelf komen. Op allerlei manieren brengen ze ons signalen die door middel van symbolen op ons pad gezet worden om ons ware zelf te leren kennen en hanteren. Onze dagelijkse werkelijkheid wordt doorkruist met situaties en gebeurtenissen die als symbool kunnen fungeren voor de weg die we bewandelen, richtingaanwijzers op onze tocht naar ontwikkeling.

Al deze signalen zijn open vensters naar innerlijke wijsheid. Daarvoor is echter een goede kennis van symboliek, context en interpretatiemethoden vereist.Het hele bestaan berust op energie. Transformatieprocessen laten ontstaan berust op het deblokkeren en harmoniseren van deze energie. De vitale kracht van transformerende energie zet processen op gang waardoor ons hele functioneren (van grofstoffelijk tot kosmisch) in evenwicht komt. Bij lichamelijke ongemakken, emotionele trauma's, starre denkpatronen, het onvermogen intuïtie te hanteren e.a, spelen deze veranderingsprocessen een grote rol.

Doel van de opleiding


"Dromen duiden" of DROOMWERK bestaat uit een hele reeks facetten waarbij inzicht verwerven, blokkades oplossen, een transformatie teweegbrengt die nieuwe richtlijnen geven voor de toekomst. Deze opleiding heeft tot doel mensen te trainen die actief en creatief met symbolen willen bezig zijn. Leren omgaan met eigen en andermans dromen, het zien en aanvoelen van symbolen die dagelijks ons pad kruisen, zullen de belangrijkste pijlers zijn die gehanteerd worden. "Ervaringsgericht" werken is de sleutel in van deze opleiding. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid zijn aan zichzelf te werken, om op deze manier de harmonie en het inzicht te verkrijgen die nodig zijn voor het optimaal functioneren als begeleider.

Wat houdt deze training in?


Deze opleiding geeft alle deelnemers de mogelijkheid droom - & symboolgroepen te begeleiden of droomwerk te hanteren als aanvulling bij de werksituatie (zoals, begeleiden van mensen op psychosociaal vlak, in de hulpverlening, bij zelfstandigheidstraining, opvang van mensen met traumatisch verleden, psychosomatische begeleiding, intuïtieve ontwikkeling, burn - out, relatieproblemen) enz...

Op het einde van deze opleiding wordt van de cursisten verwacht dat ze de belangrijkheid van de "droomtijdvisie" evalueren bij zichzelf. Ze dienen een kort schriftelijk overzicht te geven van hun eigen leerprocessen aan de hand van de verworven inzichten en technieken.

Eigen leerprocessen


Inzicht verwerven in eigen dromen en droomprocessen. Het droomproces leren integreren in de dagelijkse werkelijkheid. De droomtijd en de droomenergie die ontstaan, leren zien als aanvulling van het dagbewustzijn.

De technieken en methoden van de "droombegeleiding"


Belangrijke methodes en technieken die beoefend worden zijn o.a. actieve imaginatie, droomdialoog, personificatie van droomfiguren, voice-dialogue, lichaamsgericht droomwerk, manuele beeldvorming, klankschalen, droomtheater, symboolkaarten. De verschillende manieren van droomduiding leren kennen door middel van een ervaringsgericht model. Inzicht verwerven in de aanpak ervan.

Praktijkgericht werken


Het leren hanteren van de verschillende invalshoeken. De verworven kennis en de toepassing ervan in de werksituatie grondig trainen.De opbouw en de diverse stappen bij individuele en groepsbegeleiding systematisch aan bod laten komen.

Stages in het werkveld zijn noodzakelijk. Tussendoor oefenen in subgroepen.

Data en praktische info


Voor de opleiding zijn nog geen specifieke data vastgelegd. Dit gebeurt pas wanneer er minimum 5 deelnemers zijn. Inschrijven kan door een intake gesprek te volgen dat telefonisch kan aangevraagd worden.

Deze opleiding houdt 14 dagdelen in, verdeeld over 1 of 2 weekends en avonden. Dit wordt vastgelegd bij het intakegesprek. De prijs wordt later meegedeeld. Betalen kan in schijven.

Deze opleiding gaat door in het centrum Kristalklank.

-- Contact & Inschrijven -->

 

 

Agenda

 

Infodag Klankschaalinitiatie

20 september - 14u

 

Opleiding Klankhealer

meerjarige opleiding
vanaf september